HOME | KONTAKT
BOSTON FINANCE Poland specjalizuje się w długoterminowym finansowaniu nieruchomości komercyjnych, faktoringu oraz konsultingu z zakresu opracowywania i realizacji strategii rozwoju firm, między innymi poprzez pozyskiwanie krajowych lub zagranicznych inwestorów branżowych i finansowych.

CONSULTING

BOSTON FINANCE Poland specjalizuje się w opracowywaniu i realizacji strategii rozwoju firm.

Wieloletnie doświadczenie, współpraca z europejskimi i amerykańskimi firmami oraz instytucjami finansowymi umożliwia skuteczną realizację Państwa planów inwestycyjnych – pozyskiwanie finansowania, nawiązywania współpracy z inwestorami finansowymi i branżowymi oraz uzyskiwanie najbardziej satysfakcjonujących warunków transakcji sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw.

Dzięki zespołowi współpracujących z nami wybitnych ekspertów, świadczymy szeroki zakres usług doradczych na rzecz jednostek samorządowych, firm sektora MSP oraz dużych spółek giełdowych.

Podążając za trendami światowymi opracowaliśmy i uruchomiliśmy program wspólnych zakupów surowców i materiałów potrzebnych do produkcji i działalności przedsiębiorstw.

GRUPY ZAKUPOWE

Grupy Zakupowe to prosty i skuteczny sposób na obniżenie kosztów działalności i poprawę wyników finansowych.

W ostatnich latach główny wysiłek polskich firm skierowany był na unowocześnienie bazy produkcyjnej. Wiązało się to ze znacznymi wydatkami finansowymi.

Postęp i unowocześnienie nie musi odbywać się wyłącznie przy pomocy ponoszenia nakładów, lecz może również poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych.

Jednym z prostych sposobów poprawy wyników jest dokonanie usprawnień w obszarze zakupów.

Skutecznym sposobem osiągnięcia tego celu jest przystąpienie do grupy zakupowej BOSTON FINANCE Poland, czyli związku podmiotów gospodarczych zainteresowanych wspólnym realizowaniem zakupów towarów i usług potrzebnych do prowadzenia działalności.

Organizowane i zarządzane przez BOSTON FINANCE Poland grupy zakupowe to rozwiązanie posiadające bardzo duży potencjał w zakresie oszczędności.

Podstawowymi zaletami grupy zakupowej są:

Wyróżniamy dwa podstawowe typy grup zakupowych tj.:

Każda firma może należeć do obu rodzajów grup.

BOSTON FINANCE Poland w ramach zarządzania grupą zakupową

Zgłoszenia projektów i szczegółowe informacje:
tel. +48 600 362 062, +48 602 236 088
e-mail: bf@bostonfinance.pl